Y Ü K L E N İ Y O R

İTHALATTA MALİYET DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ

İTHALATTA MALİYET DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ
27 Kasım 2022

İTHALATTA MALİYET DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ

İthalatta Maliyet Düşürme Yöntemleri

İthalatta Maliyetlerin kontrol altında tutulabilmesi Profosyonel bir satın alma ekibinin varlığına bağlıdır.Satın alma kararları Feed Back raporlarına göre şekillenmesi gerekmektedir.Geleneksel uygulamalar unutulmadan bir sonraki planlama kültürü oluşturulurken yeni pazarlardan uygun standartlara sahip kriterler belilenmelidir. Gümrük uygulamalarımız 8 Rejim üzerinden bizlere hareket kabiliyeti sağlamakla beraber Kanun ve İkincil düzenlemeler bizlere belirli şartlar dahilinde işlemelere cevaz vermektedir.Bizlerde bu uygulamalara ve sair mevzuatın bizlere verdiği bilgiler ışığında İthalatta Maliyetlerin düşürülebilmesi için maddeler halinde sizler için sıraladık .

 1. Gümrüklerde Kullanılan 8 adet rejimin amacına uygun olarak kullanılmadan önce mutlaka avantajları fayda yarar veya zarar eksi hesaplarıyla incelenmelidir.
 2. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi Gümrükler Genel müdürlüğü tarafından belirli eşyalar haricinde amacına uygun kullanılması halinde verilebilir.Bu rejimin temel özelliği eşyanın bir katma değer yaratması ve ülke ekonomisine yarar sağlaması kriterleri çerçevesinden verilmektedir.
 3. Örnek gümrük Kontrolü altında işleme rejimi Ham halde bulunan bir ürünün teknik analizleri uygun çıkmadığı için tarım uygunluğu alınamamıştır bu duruma göre eşyanın istenilen değerlere getirilmesi için ve eşyanın resen tasfiye edilmemesi için Eşyanın özel işlemeye alınarak tarım bakanlığı analizlerine uygun bir eşyaya dönüştürülmesi olacaktır.Burada anlatılan peşin ödenmiş bir eşyanın Firmaya zarar getirmemek adına Ticaret Bakanlığı tarafından ithalatta firma lehine yapılan bir uygulamadır.
 4. İthalat rejim kararlarında gümrük idaresi tarafından kullanılan Muafiyet kodları kullanılarak Gümrük vergisi muafiyetleri yerinden kullanılması veya Eşyanın tabiatı icabu katma değer vergisi amacına uygun seçilmesi durumunda yerinde ve tam doğru bir uygulama olacaktır.Örnek vermek gerekirse İlaç üretimi uyapan bir firma ruhsatlı ürünlerinin üretiminde Katma değer vergisi uygulama tebliğine göre İlaç etken maddesi üretiminde kullandığı tüm ürünlerde %8 Kdv tahahkkuk ettirmesi gerekmektedir.Burada yanlış tahakkuk eden Katma değer vergisi maliyet avantajı yönünden firmaya külfet getirecek olup rekabet etme şartlarını zorlayacaktır.
 5. İthalat işlemlerinde maliyetlerin düşürülebilmesi için öncelikle satın alma tarafından yapılacak alımların Avrupa Birliğinden ham madde veya yarı mamul araştırılması yerinde olacaktır.
 6. İthalat işlemlerinde FOB/FCA Teslim maliyet bedeli alınması önem arz etmektedir.FOB veya FCA Teslim şekillerinin seçilmesi nedeni eşyanın fabrika çıkış fiyatının CIF kıymetten ayrılarak gerçek nominal değerlere ulaşılması olacaktır.
 7. Örneğin İhracat Tırları Avrupa'dan dönerken her seferde yük bulamadığı için dönüş tırlarında çok düşük kara nakliye fiyatları bulunabilmektedir.
 8. İthalatta maliyet düşürebilmek için eşyalarınız gelmeden önce tüm evraklarınızın hazır olması veya diğer kurumlardan alınacak tüm evrakların eksiksiz olması gerekmektedir.
 9. Ürünlerin Limanda beklemesi durumunda yüksek depolama veya demuraj masrafları ile karşı karşıya kalınacaktır.Bu gibi durumlardan kurtulmak için uzun süre bekleyecek eşyaların Genel Antrepolara alınması yerinde olacaktır.
 10. İthalatta Kota Ve Tarife Kontejanları /Askıya alma sistemi başvuruları yapılarak uzun vadelerde Gümrük Vergisi muafiyetleri sağlanmalıdır.(Yılda iki defa başvuru takvimi var)
 11. Ürünlerin üçüncü ülkelerden gelmesi durumunda Yüksek Gümrük vergisi+KDV  ödememek adına ihracattan doğan kdv iadelerinin mahsuben ödenerek Nakit akışına zarar vermeden vergiler tahsil edilebilir.
 12. Ürünlerin Ara girdi olarak kullanılacak olması halinde Askıya alma veya nihai kullanım olasılığı mutlaka sorgulanmalıdır.(Gümrük muafiyetleri LST81 ve LST82)
 13. Tse ve Üretim Gridi muafiyeti alınarak Diğer kurumlarda bekleme yapılmadan ürünlerin hızlıca çekilmesi mutlaka bu yöntem üzerinden devam edilmelidir.
 14. Ürünlerin İhracat etme şartıyla gelmesi durumunda Dahilde işleme izni veya Dahilde işleme izin belgesi alınarak geçici giriş yapılması yerinde olacaktır.
 15. Ekonomik Etkili Gümrük rejimlerinin daha etkin kullanılması maliyetlerinizi ciddi anlamda düşürecektir.(KKDF ve diğer eş etkili vergiler teminata bağlanmaktadır)
 16. Ürünlerinizin Yüksek hacimde ürünler olması durumunda Geldiği gibi Taşıt üstü işlemlerden devam edilerek eşyanın teslimi sağlanmalıdır.(Seri no 16)
 17. Genel Antrepolarda Eşyalarınızın beklememesi için Firmaların kendi Özel antreposunu kurması daha yerinde olacaktır.
 18. Ürünlerin Hava veya Deniz taşımacılığı kapsamında Önceden Varış Öncesi İthalat izni alınarak Beyanname açılması sağlanıp sadece diğer kurum izni için beklenmesi maliyet avantajına neden olacaktır.
 19. Onaylanmış Kişi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü sistemleri alınarak ithalatta bir çok firmanın önüne geçilebilir.
 20. Dahilde işleme rejimini kullanan firmalar Götürü teminat sistemi tanıtılarak Gümrüklerde Teminat çözme veya işlem yükünden kurtarılması sağlanabilir.
 21. Serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’nin anlaşmalarla dâhil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur. 
 22. Bağlayıcı tarife bilgisi alınması halinde Gümrük işlemleri sırasında eşyanın sınıflandırılması probleminden kaynaklanan zaman kayıplarını azaltmak suretiyle yüksek riskli eşyanın muayenesine ve kontrolüne gümrük işlemleri sırasında yeterli zaman ayrılabilmesini, dolayısıyla, gümrük denetimlerinin seçimli ve daha etkin yapılabilmesini sağlamak amacıyla işlemlerinin daha hızlı tamamlanabilir.
 23. Üretim Yapan Bir firma olmanız halinde eşyaların; 

  -Firma adına gelmesi ve doğrudan firmanın faaliyet alanı ile ilgili olması,

  -Aynı cins, farklı ebat ve farklı özelliklere sahip ara mamul veya mamul eşya olması, (Örneğin oto cam üreticisi bir firma adına gelen farklı otomobil modellerine ait, farklı ebatlarda cam numuneleri)

  -Faturasında veya ambalajında numune olduğuna dair bir ibare bulunması veya böyle bir ibarenin bulunmadığı durumlarda muayene memurunca eşyanın numune olduğuna kanaat getirilmesi; halinde numune kapsamında eşyalarınızı teslim alabilirsiniz.

 24. İthalat İşlemlerinde daha önce kullanılan emsal kimyahane raporlarını kullanarak işlemleri beklemeden yapabilirsiniz. (İşlenmiş Tarım Ürünleri Hariç)
 25. Dahilde işleme rejimi kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşyayı üretime konu edebilir ve önceden ihracat rejimine dahil edebilirsiniz. (Tarım ürünleri önceden ithalata tabi)
 26. Makine veya yatırım malı üreten bir firma iseniz D3 kodlu belge alarak ithal edilen ve dönüştürülen eşyaları yurt içinde ihracat hükmünde satış yapabilir ve taahüdü kapatabilirsiniz.
 27. Nihai Kullanım kapsamı eşyanız Dahilde işleme rejiminde kullanılması halinde indirimli oran veya sıfır vergi tatbik edilerek çıkışta telafi edici vergi bu hususlar üzerinden sonuçlandırılır.
 28. Askıya Alma listesi kapsamı eşyaları birebir tanım uyması kaydıyla Tüm üretici firmalar kullanabilir.
 29. Üretici Firmalar için Gübre ve Yemlerde KDV istisnası uygulanmaktadır

ERKAN ATEŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

Bu bilgiler Bilgilendirme amaçlı olup buradaki bilgiler kullanılarak şirketimiz yasal sorumluluk kabul edilemez.