Y Ü K L E N İ Y O R

EĞİTİM DEPARTMANI

EĞİTİM DEPARTMANI

DIŞ TİCARET FİRMALARI İÇİN GÜMRÜK MEVZUATI DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ

Dış Ticaret Firmaları için talepler doğrultusunda içeriği taraflar tarafından belirlenecek Gümrük Mevzuatı, Dış Ticaret Mevzuatı, Gümrük Tarifesi Eğitimleri, Gümrük Müşavirlerimiz & Dış Ticaret Uzmanlarımız tarafından verilecektir. 

Bazı Konu Başlıkları;

Gümrük Tarifesi Eğitimi
Gümrük Kıymeti Eğitimi
İhracat Mevzuatı Eğitimi
İthalat Mevzuatı Eğitimi
İthalatta Vergi Hesaplamaları Eğitimi
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Eğitimi
Menşei Eğitimi
Gümrük Rejimleri Eğitimi
INCOTERMS 2020 Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve Ödeme Şekilleri Eğitimi
Gümrük Vergilerinin Hesaplanması Eğitimleri
Gümrük Mevzuatı Eğitimi
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Eğitimi
İthalat Tebliğleri Eğitimi
Dış Ticaret Uygulamaları ve Riskler Eğitimi
Akreditif Uygulamaları ve Akreditif Okuma Yöntemleri Eğitimi
Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Eğitimi
Dış Ticaretin Finansmanı ve Finansman Ürünleri Eğitimi
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Eğitimi

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Eğitimleri ;

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Eğitimleri;
Genel gümrük ve dış ticaret mevzuatı
Tarife, kıymet ve menşe belirlenmesi konularında farkındalık
Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; lisans, izin, uygunluk belgesine tabi olup olmadığı
Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiye tabi olup olmadığı
Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamasına tabi olup olmadığı
Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; çift kullanımlı eşya olup olmadığı
Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ithalat veya ihracatının yasak olup olmadığı
Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ambargoya tabi olup olmadığı

Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili risklere yönelik olarak güvenlik tedbirleri eğitimleri;
Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili riskler konusunda eğitimi
İlgili personelin narkotik maddeleri tespit edebilmesi için eğitimi
İlgili personelin nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddeleri tespit edebilmesi için eğitimi 
İlgili personelin yanıcı ve patlayıcı maddeleri tespit edebilmesi için eğitimi 
Zula eğitimi konularında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının alımı öncesi ve daha sonrasında her yıl gerekli eğitimlerin planlaması yapılmaktadır.