Y Ü K L E N İ Y O R

SONRADAN KONTROL DEPARTMANI

SONRADAN KONTROL DEPARTMANI

SONRADAN KONTROL DEPARTMANI

Sonradan Kontrol Departmanı, ithalat ve ihracat süreçlerinde ve süreçte üretilen belgelerde oluşabilecek muhtemel sorunları önceden tespit etmek ve bu sorunların tekrar etmemesi için otokontrol mekanizmaları oluşturmak için ERKAN ATEŞ tarafından Sonradan Kontrol Departmanı’nı kurmuştur.

Departman, işlemi oluş anında, olduktan sonra ve geriye dönük rastgele örnekler üzerinden kontrol eder. Kontrol sonucundaki tespitler ile ilgili değerlendirme toplantıları yapılır ve sorunun tekrar etmemesi için yapısal çözümler üretilir.
Sonradan Kontrol Departmanı ayrıca ithalat ve ihracat süreçlerinin ve süreçte üretilen belgelerin bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesi için çözüm ortağı ile çalışır. Bu şekilde hem firmanızın talep ettiği bağımsız denetim hem de mevzuatın gerektirdiği denetim ve raporlamalar yapılabilmektedir.
Departman; gümrük ve dış ticaret işlemleri süreçlerinde, gümrük ve dış ticaret mevzuatına aykırılık ihtimali barındıran alanların tespiti amacıyla risk analizleri de yapar.

Sonradan Kontrol Departmanı tarafından şu hizmetler müşterilerimize sunulmaktadır;
✔ Dış Ticaret yapan firmalarının riskli alanlarının belirlenmesi ve olası ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla risk haritasının çıkartılması ve buna göre tedbir alınmasına yönelik önerileri kapsayan iç denetim hizmeti.
✔ Firmaların gümrük ve dış ticaret birimlerince yürütülen faaliyetlerin iş akışlarının çıkartılması, süreç analizi, personel eğitimi, birimler arası ilişkilerin gözden geçirilerek raporlanmasını kapsayan iç kontrol hizmeti
✔ Ticaret Bakanlığı Denetim Elemanlarınca yapılan kontrol ve denetimlere karşı, kişi veya firmanın dış ticarete ilişkin belgeleri ile gümrüğe sunduğu beyanların, muhasebe ve stok kayıtlarıyla beraber incelenerek sonradan kontrolün olumlu geçmesine katkı sunulması
✔ Belirli dış ticaret büyüklüğüne ulaşmış kişi ve firmaların yaptıkları gümrük ve dış ticaret işlemlerinin düzenli periyotlarda (aylık-üç aylık-altı aylık) mevzuat-muhasebe ve gümrük operasyonları temelinde denetiminin yapılması.
✔ Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip firmaların gerçekleştirdikleri işlemlerin denetlenmesi ve Bakanlığa sunulmak üzere faaliyet raporlarının hazırlanması.

ERKAN ATEŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ